Wyślij nam email: biuro@awers-art.pl

Tag: sztuka NFT

Sztuka NFT – Mirela Bukała o swojej twórczości

Art of NFT - Mirela Bukała about her work

Mirela Bukała urodziła się w 1992r w Ozimku. Dyplom magisterski obroniła w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w 2016 roku w pracowni malarstwa. Tematy wykorzystane w twórczości nawiązują do relacji międzyludzkich, problemów życia doczesnego i niepokojów dotyczących zarówno społeczeństwa jak i pojedynczych jednostek. Jest laureatką stypendium Achima Gabora dla najlepszego studenta Instytutu Sztuki w Opolu, drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na Ilustrację do tekstu piosenek Jeremiego Przybory i nagród specjalnych w konkursach Cztery Pory Karykatury i XXII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny „Plastik”. W 2015 roku uczestniczyła w Międzynarodowych warsztatach kreatywnych w Trier i w rezydencji artystycznej „Art Ladies Project” w Berlinie.

Read More

Magazyn Vip o Awers-Art

VIP magazine about Awers-Art

NFT Art arouses a lot of emotions in the media - there are voices for and against, but specialists have no doubts - in the future NFT works will become an integral part of the art market - also in Poland. Awers-Art as the first auction house dealing exclusively with NFT Art wants to look at this direction of development now - first auction has already started, and there are already reports in the media.

Read More

Sztuka NFT – czy to jeszcze SZTUKA?

Art of NFT - is it still ART?

NFT Art is a widely discussed topic - it has been developing in the world for several years, now the phenomenon has also reached Poland - like everything new, it prompts a discussion about the legitimacy of its functioning, important questions are asked about the future of art, and even those that undermine the overall functioning of NFT Art as a trend focused solely on earnings. It is worth taking a closer look at the technology itself, as well as stopping and taking up the topic of the very concept of NFT as an element of Art - all questions are worth considering and trying to answer them.

Read More

Sztuka NFT – Awers-Art w mediach

Art of NFT - Awers-Art in the media

NFT Art arouses a lot of emotions in the media - there are voices for and against, but specialists have no doubts - in the future NFT works will become an integral part of the art market - also in Poland. Meanwhile, the first reports in the media about the inaugural auction in the first NFT auction house - Awers-Art.

Read More

en_GBEN