Wyślij nam email: biuro@awers-art.pl

Tag: obrazy NFT

Sztuka NFT – Mirela Bukała o swojej twórczości

Art of NFT - Mirela Bukała about her work

Mirela Bukała urodziła się w 1992r w Ozimku. Dyplom magisterski obroniła w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego w 2016 roku w pracowni malarstwa. Tematy wykorzystane w twórczości nawiązują do relacji międzyludzkich, problemów życia doczesnego i niepokojów dotyczących zarówno społeczeństwa jak i pojedynczych jednostek. Jest laureatką stypendium Achima Gabora dla najlepszego studenta Instytutu Sztuki w Opolu, drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie na Ilustrację do tekstu piosenek Jeremiego Przybory i nagród specjalnych w konkursach Cztery Pory Karykatury i XXII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny „Plastik”. W 2015 roku uczestniczyła w Międzynarodowych warsztatach kreatywnych w Trier i w rezydencji artystycznej „Art Ladies Project” w Berlinie.

Read More

Sztuka NFT – wydarzenia na świecie

NFT Art - World events

Tokenization of Art is one of the hottest topics of recent months - although in Poland it is a topic that is just breaking through the strands of controversy, in the world NFT Art has been confirming its value thanks to successive institutions interested in its potential and possibilities offered by both real and digital creativity . In a short time, many events took place in various parts of the globe, the star of which was just NFT Art .

Read More

Sztuka NFT – czy to jeszcze SZTUKA?

Art of NFT - is it still ART?

NFT Art is a widely discussed topic - it has been developing in the world for several years, now the phenomenon has also reached Poland - like everything new, it prompts a discussion about the legitimacy of its functioning, important questions are asked about the future of art, and even those that undermine the overall functioning of NFT Art as a trend focused solely on earnings. It is worth taking a closer look at the technology itself, as well as stopping and taking up the topic of the very concept of NFT as an element of Art - all questions are worth considering and trying to answer them.

Read More

Sztuka NFT – Awers-Art w mediach

Art of NFT - Awers-Art in the media

NFT Art arouses a lot of emotions in the media - there are voices for and against, but specialists have no doubts - in the future NFT works will become an integral part of the art market - also in Poland. Meanwhile, the first reports in the media about the inaugural auction in the first NFT auction house - Awers-Art.

Read More

en_GBEN